Turism

Consiliul Consultativ în domeniul Turismului

 

Creșterea constantă a numărului de turiști în Timișoara, în ultimii ani, prognozele optimistecu privire la acest domeniu, generate de obținerea titlului de Capitală Culturală Europeană în 2021,dar și investițiile în spațiul public și accesibilitate din ultima perioadă, generează noi provocări.

O strategie de turism la nivelul municipiului Timișoara, dezvoltată într-un mediu participativ,devine obligatorie, ca document de sine stătător, în plus față de capitolele dedicate din cadrulStrategiei Integrate de Dezvoltarea Urbană.

Primăria Municipiului Timișoara, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de Creștere Timișoara”, în colaborare directă cu sectorul asociativ și privat din domeniul turismului, intenţionează să elaboreze această strategie, în perioada următoare.

În acest sens, prin Hotararea Consiliului Local 119/31.03.2017 a fost constituit Consiliul Consultativ în domeniul Turismului şi a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare care va funcționa pe lângă Primăria Municipiului Timișoara.

Structura Consiliului Consultativ pe domeniu sectorial s-a dovedit a fi una viabilă în acest context. Odată constituit, Consiliu Consultativ în domeniul Turismului va stimula dialogul și pregătirea documentelor strategice.

Noua structurã funcționează pe baza unui regulament de funcționare iar din componența principalele domenii de lucru abordate de CCT sunt următoarele:

 • brandul-ul oraşului
 • strategia turistică a oraşului
 • marketingul turistic al oraşului
 • promovare şi informare turistică
 • patrimoniu turistic şi cultural
 • servicii turistice
 • dezvoltarea infrastructurii turistice
 • parteneriate şi voluntariat
 • perfecţionare profesională
 • categorii de turism: turism cultural, turism de afaceri (congrese şi reuniuni), turism de recreere,turism sportiv, turism enologic, turism balnear, turism medical etc.
 • turism şi inovare / noi tehnologii

Din cadrul Consiliului Consultativ în domeniul turismului pot face parte reprezentanţi ai structurilor turistice şi economic complementare, instituţii de cultură şi învăţământ, indiferent de locaţia sediului social al persoanei juridice cu activitate la nivelul Polului de Creştere Timişoara, după cum urmează:

 • Preşedinţi sau reprezentanți ai organizaţiilor cu activitate în domeniul turismului;
 • Preşedinţi sau reprezentanți ai structurilor sindicale cu activitate în domeniul turismului;
 • Preşedinţi sau reprezentanți ai structurilor patronale cu activitate în domeniul turismului;
 • Operatorii economici de tip SA, SRL, PFA, II etc. care activează în domeniul turismului;
 • Unităţi de învăţământ în domeniul turismului;
 • Instituţii cu activitate în domeniul turismului;
 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Polul de creştere Timişoara”;
 • Asociaţia „Timişoara CCE 2021”;
 • Clustere din domeniul turismului şi din domenii complementare de activitate;
 • Personalităţi din domeniul turismului, marketingului sau alte domenii de activitate care pot da valoare prezentului Consiliu Consultativ în domeniul Turismului.