Municipiul Timișoara

Website:

 

timisoara

Timișoara (în latină: Тimisvaraia; în maghiară: Temesvár; în germană: Temeschwar, alternativ Temeschburg sau Temeswar; în sârbă Темишвар, cu alfabet latin Temišvar) este municipiul de reședință al județului Timiș și al regiunii Banat, România. În anul 2011, avea 319.279 de locuitori și era al treilea oraș ca populație din România. Numele localității provine de la cel al râului Timiș, combinat cu substantivul maghiar vár, „cetate”, adică Cetatea Timișului. În septembrie 2016 Timișoara a fost desemnată Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021.

Municipiul Timişoara, atestat documentar de peste 730 de ani, actuala reşedinţă a judeţului Timiş, este situat în Câmpia Timişului, câmpie străbătută de râurile Bega şi Timiş.

Poziţia geografică îi conferă oraşului elemente specifice de potenţial natural şi antropic, accentuându-i personalitatea, şi influenţează relaţiile sale cu celelalte oraşe din România şi cu principalii poli urbani ai continentului european. Astfel, municipiul Timişoara se află la mai puţin de 700 km distanţă de 15 capitale europene, prin interacţiunea cu care poate fi stimulată dezvoltarea sa social-economică. Localizat în partea de sud-est a Bazinului Panonic, într-o poziţie de amplă convergenţă şi penetraţie europeană, municipiul Timişoara este deservit, în principal, de două drumuri de importanţă europeană, E 70 (DN 6 şi DN 59) care traversează zece ţări (din Spania până în Georgia, intră în ţară dinspre Serbia şi face legătura cu sudul ţării şi cu capitala Bucureşti) şi E 671 (DN 69), care străbate vestul ţării, de la nord la sud, trecând prin Timişoara şi asigură legătura cu Ungaria, respectiv Europa Centrală. Polul de creștere Timișoara dispune şi de un aeroport internaţional, al treilea ca importanță pe plan național. Acesta asigură traficul de persoane şi de mărfuri, având legături regulate spre Bucureşti, München, Londra, Treviso/Veneţia, Roma, Paris-Beauvais, Dortmund, Madrid, Barcelona, Valencia, Bologna, Stuttgart, Verona, precum şi destinaţii charter, de vacanţă (Zakyntos, Skiatos, Heraklion, Antalya ş.a.). Oraşul reprezintă, totodată, un important nod feroviar, la convergenţa a 12 magistrale şi linii principale de cale ferată, dintre care se disting, prin traficul derulat, cele spre Bucureşti, Arad– Budapesta şi Belgrad. Municipiul Timişoara, cu cele 4 staţii feroviare Timişoara Nord, Timişoara Est, Timişoara Sud şi Timişoara Vest, este cel mai important nod de cale ferată din partea de vest a ţării.

Graţie poziţiei sale favorabile, cu multiple posibilităţi de interconectare prin căi de comunicaţie terestre, aeriene şi navale, la care se adaugă plasarea pe traseul uneia dintre cele mai importante linii europene de telecomunicaţie prin fibră optică, Timişoara este, în prezent, principala poartă de intrare în România, dinspre Europa Centrală şi de Vest. La nivel naţional, situat la 571 km de capitala ţării – Bucureşti – municipiul Timişoara, reședința Judeţului Timiş, este cel mai mare oraş din partea de vest a României, cu o populaţie stabilă, la 01.01.2014, de 333.650 locuitori (insse.ro, 2015), reprezentând 45,06% din populaţia Judeţului Timiş, 18,43% din populaţia Regiunii Vest şi 1,68% din populaţia totală a ţării.

Prin caracterul său deschis, prin valorile culturale şi de civilizaţie dezvoltate de-a lungul istoriei, oraşul Timişoara s-a manifestat ca unul dintre cele mai performante sisteme integratoare din România, generatoare de echilibru social-politic, de dinamism economic şi spiritual, cu caracter exemplar. Aceste trăsături sunt ilustrate şi de tradiționala pluralitate etnică şi confesională a populaţiei Timişoarei. Conform recensământului din 2002, locuitorii oraşului erau grupaţi în 17 etnii şi 16 religii, ceea ce reflectă două trăsături majore ale populaţiei, şi anume interculturalitatea şi gradul ridicat de toleranţă. Diversitatea etno-culturală s-a menținut și în deceniul următor, datele recensământului din 2011 relevând prezența în municipiul Timișoara a 21 de etnii și 18 religii nominalizate, cu 81,36% din totalul populaţiei de etnie română și 9,66% aparţinând altor etnii (maghiari, sârbi, germani, romi etc.), în situaţia în care 8,98% din locuitorii orașului au ales să nu-şi declare etnia. În paralel cu reducerea ponderii unora din minoritățile etnice tradiționale, se remarcă creșterea numerică a reprezentanților unor etnii ‘exotice’ (chinezi, indieni, pakistanezi, arabi etc.), instalați în ultimii ani, prin imigrație, datorită atracției pe care o exercită economia dinamică a Timișoarei asupra mediului de afaceri și a forței de muncă.

De-a lungul întregii sale istorii, poziţia geografică a influenţat dezvoltarea social-economică și teritorial-urbanistică a Timişoarei.