Comuna Moșnița Nouă, Timiș

Comuna Moşniţa Nouă se situează în zona centrală a judeţului Timiş, centrul de comună, reprezentat de localitatea Moşniţa Nouă, aflându-se la 8,3 km pe direcţia ESE faţă de centrul oraşului Timişoara. Pe teritoriul administrativ al comunei sunt situate 5 localităţi: Moşniţa Nouă (centru de comună), Moşniţa Veche, Urseni, Albina şi Rudicica.

În funcţie de biserica ortodoxă din Moşniţa Nouă, şi luând ca reper biserica ortodoxă din fiecare localitate pe rând, localitățile se situează față de centrul de comună la următoarele distanțe:

■ Moşniţa Veche – 1,72 km pe direcţia Nord

■ Urseni – 3,42 km pe direcția Sud

■ Albina – 3,98 km pe direcția Est

■ Rudicica – 4,12 km pe direcția Sud-Vest.

Infrastructură rutieră și feroviară

La nivelul căilor de comunicaţie rutiere, Moşniţa Nouă este străbătută median de DJ 592 Timişoara – Buziaş (distanţa dintre Moşniţa Nouă şi Timişoara pe acest drum este de 2,5 km, de la ieşirea din cele două localităţi), drum care leagă de asemenea Moşniţa Nouă de localitatea aparţinătoare Albina, distanţa pe asfalt între acestea fiind de 3 km.

Între Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche calea de acces este reprezentată de DJ 595D, acoperit cu asfalt, distanţa între limitele vetrelor acestor localităţi fiind de 2 km.

Accesul în localitatea Urseni se efectuează prin Moşniţa Nouă, pe acelaşi drum DJ 595D, extins către sud, distanţa dintre limitele vetrelor acestor localităţi fiind de 2 km, dar şi din Timişoara, pe DC 98, asfalt ce leagă Urseniul de oraş pe o distanţă de 3 km.

Cătunul Rudicica beneficiază de acces atât din interiorul comunei (DC 98 dinspre Urseni), cât şi din Timişoara, tot pe DC 98, pe o distanţă de cca 1 km de la ieşirea din oraş.

Pe suprafaţa comunei există şi un al treilea drum comunal, DC 149, ce pleacă din DJ 592, de la vest de Moşniţa Nouă, traversând localitatea Moşniţa Veche în partea ei nordică, tangent cu cartierul Serena ce se întinde pe teritoriul ambelor localităţi şi continuând către Bucovăţ.

Segmentul de drum dintre DJ 592 şi Moşniţa Veche, este asfaltat, în timp ce porţiunea ce leagă această localitate de Bucovăţ este, deocamdată neasfaltată, aflându-se în lucru.

Principala cale de acces feroviar include ruta Timişoara – Buziaş şi traversează de la E la V colţul sudic al hotarului comunal, deservind localitatea Urseni, acolo unde există o haltă. O altă cale feroviară este reprezentată de calea industrială de la ieşirea din Timişoara spre Moşniţa, unde sunt discuţii pentru dublarea acesteia în viitor.

Repere geografice

Limitele administrative dintre hotarul comunei Moşniţa Nouă şi hotarele comunelor învecinate se prelungesc atât de-a lungul unor structuri naturale, cât şi pe traiectul unor delimitări artificiale.

Limita vestică a hotarului administrativ comunal este dată de învecinarea cu hotarul administrativ al oraşului Timişoara, linie care urmează în mare parte traiectul natural al pârâului Subuleasa.

Limita de nord-vest separă hotarul moşniţean de cel al comunei Ghiroda, traseul
acestei limite urmând la N de Pădurea Bistra traiectul unui fost braţ de divagare al Begăi, actualmente fosilizat. În partea de nord-est şi, parţial est, a hotarului, comuna Moşniţa Nouă se învecinează cu hotarul comunei Bucovăţ de-a lungul unei întinse limite preponderent artificiale.

Partea de est-sud-est a hotarului moşniţean este separată natural de hotarul comunei Chevereşu Mare prin traseul râului Timiş, graniţă naturală care se întinde şi de-a lungul întregii limite sudice a comunei, unde vecinătatea hotarului îi revine comunei Sacoşu Turcesc. În cele din urmă, colţul de sud-vest al hotarului este delimitat de o linie artificială, ce separă teritoriul administrativ al comunei Moşniţa Nouă de cel al comunei Giroc.

Teritoriul comunei ocupă o suprafaţă totală de 6900 hectare, având un perimetru de 50,04 km. Din cele 6900 ha, 285 ha sunt ocupate de Pădurea Bistra, 1821 ha de terenul intravilan, în timp ce suprafaţa ocupată de terenul extravilan este de 4794 ha.

Suprafaţa hotarelor celor 5 localităţi, în ordine descrescătoare, este:

■Urseni – 2163 ha

■Moşniţa Veche – 1856 ha

■Moşniţa Nouă – 1633 ha

■Albina – 1149 ha

■Rudicica – 99 ha.

Repere istorice

Localitatea Moşniţa Nouă datează din anul 1902 -1906 fiind formată din colonişti maghiari aduşi din comitatul Bekes şi din oraşul Senieş.

Localitatea Moşniţa Veche datează din anul 1332; în 1890 făcea parte din Comitatul Timiş, districtul Timişoara, era reşedinţa de comună şi avea 2208 locuitori. Tradiţia orală atribuie românului Niţă – Moşul Ioniţă – întemeierea satului Moşniţa, nu pe locul de astăzi, ci în Satu-Bătrân, la un kilometru distanţă, lânga pârâul Subuleasa. Datorită inundaţiilor frecvente moşul Niţă a mutat satul pe amplasamentul de astazi.

Moşniţenii au păstrat dreptul de proprietate asupra Satului bătrân şi hotarul său până pe la 1820, când li se ia acest drept, primind în schimb dreptul asupra pădurii din apropierea satului (spre sud). În 1904 li se ia dreptul asupra pădurii, ce va fi
defrişată, iar în loc administraţia austro-ungară va înfiinţa o colonie cu etnici maghiari, viitoarea Moşniţa Nouă.

Istoria Bisericii Ortodoxe se confundă cu însăşi istoria satului, câteva case în jurul bisericuţei de lemn. Biserica a fost refăcută în 1812 şi apoi în 1912, după ultima refacere lucrurile vechi bisericeşti au fost distruse sau risipite.

Localitatea Urseni este de o vechime asemănătoare cu localitatea Moşniţa Veche. În 1890 făcea parte din Comitatul Timiş, districtul Timişoara, fiind reşedinţa de comună.

Localitatea Albina datează din anul 1925 prin colonizarea unui număr de 100 familii de sibieni veniti din zona Sebeşul de Jos, comuna Turnu Roșu.

Cătunul Rudicica datează din a doua jumătate a secolului al 19-lea şi aparţine de satul Urseni.

Structura localităţilor comunei Moşniţa Nouă în contextul reţelei de localităţi a judeţului Timiş se caracterizează prin aşezări ordonate, ridicate pe canevaşe geometrice, rezultate ca urmare a celei de-a doua etape de colonizare a şvabilor(1740-1780), cunoscută sub numele de colonizarea thereziana (vezi satul Urseni) sau inspirate de această colonizare (vezi Moşniţa Veche). Celelalte trei
localităţi apar mai tarziu la începutul secolului XX respectând regulile de sistematizare din acea vreme.

Localităţile sunt mici şi mijlocii, aşezate la distanţe de câţiva kilometri unele de altele şi au păstrat caracterul tradiţional al satelor de colonişti. Conform dispoziţiei patentei imperiale, gospodăriile se situau într-un plan dreptunghiular, aşezate una lângă alta, cu faţada scurtă a casei orientată la stradă, iar biserica, şcoala, primăria, casa parohială şi celalte construcţii obşteşti s-au construit în mijlocul aşezării.

Repere demografice

Comparativ cu datele înregistrate în 2015 unde numărul  cetațenilor era de  7019 locuitori, la sfărșitul  anului 2019 populația  era de 11.146 locuitori  ceea ce indică prezenţa fenomenului de creştere a populaţiei adulte, în special grupele 25-39 ani.

Proiecte reprezentative și în curs de implementare

✅Pndl 1 Modernizare infrastructură rutieră (10 km de asfaltare în vetrele vechi)
Valoarea finanțării – 6.144.394 lei

✅Pndl 2 Extindere rețea apă in Comuna Moșnița Nouă (56 km de rețea de apă și o gospodărie de apă pentru tratare și ridicare presiune)
Valoare investiție – 21.537.746 lei

❗Proiecte prin CNI (Compania Națională de Investiții):

✅Bazin de înot – valoare 8.921.230 lei (urmează să fie încărcat în SEAP pentru licitație în vederea execuției)

✅Casa de cultură – valoare 15.126.854 lei (am trecut de comisia pre CTE )

✅Baza sportivă TIP 1 – valoare 6.010.690 lei (se așteaptă avizul Ministerul Tineretului și Sportului)

⚠️Înființare clădire Școala Moşnița Nouă – valoare aproximativă 19.358.000 lei

⚠️Demolare parțial și extindere clădire existentă Sp+P+1E (sediul UAT MOŞNIȚA) – valoare aproximativă 732.340 lei

⚠️Amenajare străzi pe raza Comunei Moșnița Nouă – valoare aproximativă 38.363.040 lei

⚠️Modernizare străzi pe raza Comunei Moșnița Nouă – valoare aproximativă 14.731.761 lei

⚠️Reabilitare structură rutieră, pistă de biciclete și trotuare în Comuna Moşnița Nouă (reabilitarea drumului Urseni Rudicica și pista de biciclete cu trotuar pe tronsonul Moşnița Veche – Moșnița Nouă – Urseni – Rudicica) – valoare aproximativă 9.743.125 lei

⚠️Extindere Canalizare în localitatea Albina – valoare aproximativă 5.491.507 lei

⚠️Extindere rețea de canalizare în comuna Moșnița Nouă Jud Timiș – valoare aproximativă 25.000.000 lei

⚠️Sistematizare Str Berlin și Str Boilor Jud Timiș – valoare aproximativă 8.911.155 lei

⚠️Amenajare  adăpost  public pentru animalele abandonate – investiție  în derulare

⚠️Amenajare centru de  colectare  deșeuri  – investiție  în derulare

⚠️ Construire capele în comuna Moșnița NOUĂ- investiții finalizate .

↗️Înființarea unei creșe în Comuna Moșnița Nouă – valoare 2.726.574,08 lei. Clădirea se va da în folosință în luna August 2020.

↗️Proiect funcționare creșă – valoare 4,279,385.28 Lei. Proiectul se află în stadiul de evaluare tehnică.

↗️Înființare Grădiniță PP Moșnița Nouă – valoare 4.822.950,14 lei.

↗️Modernizare și dotare Cămine Culturale în localitățile Moșnița Veche, Urseni și Albina – valoare 2.144.502,67 lei. Proiect în implementate.

↗️Construire clădire Afterschool în localitatea Moșnița Nouă, 1.587.742,57 lei.

↗️ Extindere canalizare menajeră în localitatea Urseni – valoare 6.582.285, 32 lei. Lucrare în execuție.

↗️Extindere rețea alimentara cu apă în comuna Moșnița Nouă ( 65km) – valoare 22.437.193,20 lei. A fost predat amplasamentul constructorului pentru începerea lucrărilor.

↗️Modernizare infrastructura rutieră (asfaltări) – valoare 5.590.209,71 lei. Lucrări în execuție.

↗️ WIFI4EU – valoare 15.000 EUR. Proiect în implementare.

↗️Achiziotionare de Utilaje Specializate – valoare 551.471,00 lei. Proiect implementat.

Obiective Turistice

Conform Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – arii protejate şi Reţelei Natura 2000, în apropierea teritoriului comunei Moşniţa există două importante arii naturale protejate: Rezervaţia Naturală Pădurea Bistra şi Lunca Timişului.

Situată la 1 km de localitatea Moşniţa Veche şi la 7 km de municipiul Timişoara, Rezervaţia Naturală Pădurea Bistra se regăseşte printre rezervaţiile de categoria IV, fiind o zonă atractivă, cu potenţial turistic deosebit, care poate favoriza dezvoltarea întregii zone înconjurătoare.

Poziţionată între comuna Moşniţa şi Ghiroda, Pădurea Bistra se întinde pe 234 de hectare, dintre care 174 aparţin comunei Moşniţa, iar diferenţa aparţine de oraşul Recaş.

Pădurea Bistra se delimitează ca zonă protejată ecologic şi peisagistic – rezervaţie și monument al naturii (corespunde categoriei a IV-a IUCN – rezervaţie naturală de tip forestier), în jurul său fiind instituită o zonă de protecţie de 300 m lăţime, măsuraţi de la limita cadastrală a pădurii şi cu interdicţie de amplasare a construcţiilor, pentru 250 m aplicându-se o zonă de protecţie/tampon.

Pădurea Bistra adăposteşte exemplare forestiere deosebite, cu precadere stejarul (Quercus robus), cerul (Quercus cerris) şi gârniţă (Quercus frainetto), precum şi vegetatie stepică. Dintre exemplare caracteristice pădurilor de pe teritoriul judeţului, pot fi amintite: iepurele, căprioara, vulpea, prepeliţa, potârnichea, fazanul.

Adresă: Moșnița Nouă, nr. 51
Fax: 0256 39 35 03
Populație: 11.146 loc.
Distanță față de Timișoara: 2,5 km
Suprafața comunei: 6900 ha