Comuna Fibiș, Timiș

Teritoriul UAT al Comunei Fibiș este format din o singură localitate, cu sediul în localitatea Fibiș, nr 94/A, județ Timiș, entitatea având atribuit codul fiscal de înregistrare nr 16587476.

Referitor la veniturile și cheltuielile comunei Fibiș, acestea sunt administrate și gestionate de către autoritățile publice locale ale comunei, iar echilibrul bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din taxa de valoare adăugată și din impozitul pe venit, în limita bugetului aprobat.

Comuna Fibiș este așezată în parte de Nord-Est a județului Timiș și se încadrează în ținuturile piemonturilor vestice. Aceste piemonturi reprezintă o trecere spre câmpia Timișului, altitudinea maximă fiind de 200  m, iar văile care o fragmentează sunt largi. Trecerea de la piemontul propriu zis la văi se face prin versanți înguști în general și cu pante abrupte în treimea superioară și lină în partea inferioară.

Se află la o distanță de aproximativ 30 km de Municipiul Timișoara – reședința de județ, la 134 km de Reșița, 122 km de Caransebeș și 158 km de Deva, 551 km de București și 298 km de Budapesta.

Are o suprafață de 5322 ha din care 191,04 ha intravilan și 5130, 96 ha extravilan.

O suprafață totală de 52,22  .

Cuprinde un singur sat cu reședința de comună Fibiș, având o populație totală de 1590 de locuitori (evidențiată la ultimul recesământ din 2011).

Comuna Fibiș se învecinează cu teritoriul Comunei Mașloc la E-SE, teritoriul Comunei Pișchia la S, teritoriul Comunei Orțișoara la V, teritoriul Comunei Șagu (jud. Arad) la V-NV, teritoriul Comunei Mașloc la N.

Geografic, Fibișul este situat în emisfera nordică, la distanța aproximativ egală între Polul Nord și Ecuator, cu coordonate: 21.40 longitudine estică și 45.96 latitudine nordică.

Zona în care se află Fibișul se încadrează, din punct de vedere climatic, în climatul temperat continental moderat, cu foarte slabe nuanțe mediteraneene, cu ierni blânde, primăveri scurte, treceri bruște de la iarnă la vară, veri nu prea calde și toamne lungi, precipitațiile mai abundente sunt la sfârșitul primăverii și începutul verii.

Conform recesământului efectuat în 2011, populația stabilă a comunei Fibiș se ridică la 1590 de locuitori, iar din 01.01.2012 populația stabilă de ridică la un total de 1621 de locuitori, în creștere față de anul 2004, dată la care Comuna Fibiș a fost reînființată în baza legii nr 84/2004, prin desprinderea de Comuna Mașloc, când au fost înregistrați 1532 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (91,88%), principalele minorități sunt cele maghiare (3,52%) și alte etnii ( aprox. 4,58%). Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (87,04%), dar există și minorități de romano-catolici (3,4%), penticostali (3,8%) și baptiști (1,51%).

Populația băștinașă a Fibișului are trei componente: localnici bănățeni și familii de germani și unguri, dar începând cu anul 1924 au fost colonizate de un număr însemnat de familii din alte zone ale țării, în special din Ardeal, Maramureș și Moldova care s-au așezat aici.

În urma efectuării recesământului populației și al locuinței, în localitatea Fibiș erau un număr de 646 gospodării.

Localități aparținătoare: Fibiș

Rețeaua feroviară:

Calea ferată traversează Comuna Fibiș prin partea de jos a comunei unde are și staționare la Halta Fibiș, trenurile care circulă făcând legătura între Timișoara – Radna și retur.

Rețeaua de drumuri județene și comunale:

 • DJ 691 = 4,2 km; DJ 682A = 4,2 km; DJ 693 = 5,1 km.
 • La nivelul Comunei Fibiș există drumuri sătești (DS) în lungime aprox. 8,79 km;
 • Un număr de 10 străzi și ulițe perpendiculare pe DJ 691, care sunt asfaltate;
 • Un număr de 3 străzi și ulițe paralele cu DJ 691, care urmează să fie asfaltate; în prezent sunt doar pietruite;
 • Un număr de 1 străzi paralelă cu DJ 691, care este deja asflatată.

Rețeaua de alimentare cu apă pe localități:

Sistemul de alimentare cu apă potabilă există 100% în toată Comuna; apa provine din forajul existent pe raza Comunei Mașloc, repompată de o stație de repompare amplsată în capătul de sus al satului Fibiș, dinspre Comuna Mașloc. Captarea apei potabile se face prin pompare verticală din foraj.

Instituții școlare

 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE GROZA” CU CLASELE I-IV
 • GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FIBIȘ
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE GROZA” CU CLASELE V-VIII FIBIȘ

Instituții sanitare:

 • un dispensar medical
 • 2două cabinete medicale de familie

Instituții culturale:

 • un cămin cultural

Baze sportive și de agrement:

 • un teren de sport cu baza sportivă.

Biserici, mănăstiri și alte lăcașe de cult:

 • Biserica ortodoxă română Fibiș (1810);
 • Biserica romano-catolică Fibiș;
 • Biserica baptistă Fibiș;
 • Biserica penticostală Fibiș.

Biserica ortodoxă a fost ridicată în anul 1810 în centrul Comunei Fibiș și poartă hramul ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

Biserica romano – catolică este aflată pe DJ 691 înspre Comuna Mașloc.

Monumente ale eroilor și opere comemorative ridicate în memoria ostașilor români și străini:

 • Monumentul eroilor căzuți în Primul și al Doilea Război Mondial: Fibiș;
 • Cruce comemorativă în cinstea eroilor căzuți la datorie: Fibiș;

Monumentul eroilor căzuți în Primul și al Doilea Război Mondial și crucea comemorativă în cinstea eroilor căzuți la datorie, sunt amplasate în centrul comunei și în fața bisericii ortodoxe, la loc de cinste.

Pe monumentul eroilor sunt inscripționate numele eroilor fibișeni căzuți în luptă în cele două războaie mondiale, înscriși în ordine alfabetică și fără deosebire de etnie sau religie; literele inscripției sunt săpate în piatră.

Ruga și alte manifestări cultural – religioase:

Ruga Bănățeană a localității Fibiș care se desfășoară în fiecare an, la cinci săptămâni după Sfintele Paști.

Autoritățile administrative publice locale prin care se reflectă autonomia comunei sunt: Consiliul Local ca autoritate deliberativă și primarul U.A.T.C. Fibiș ca autoritate executivă. Primăria și Consiliul Local al U.A.T.C. Fibiș își au sediul în localitatea Fibiș, nr 94/a, jud. Timiș.

Adresă: Fibiș , nr 94/a
Fax: 0256 23 20 95
Populație: 1.621 loc.
Distanță față de Timișoara: 30 km
Suprafața comunei: 5322 ha