Echipa

Managementul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara

 

Asociația este condusă de:

A. Adunarea Generală

B. Consiliul Director

  • Nicolae Robu, Președintele Asociației este Primarul Municipiului Timișoara
  • Victor Malac, Membru, Primarul Comunei Dumbrăvița
  • Ioan Sas, Membru, Primarul Comunei Dumbrăvița Pișchia

C. Cenzor: Sîntean Georgeta

D. Director General: Vasile Rușeț

 

Adunarea Generală este forul suprem al asociației și este compusă din membrii acesteia. Președintele asociției este Primarul Municipiului Timișoara, Nicolae Robu. Numărul total al reprezenta.ților în Adunarea Generală este de 31 de membri.

Consiliul Director este compus din Președintele asociației și doi membri desemnați de către Adunarea Generală pe o perioadă de doi ani.

Aparatul de specialitate va fi condus de un Director general, care asigură conducerea activității curente a Asociației în baza unui contract individual de muncă. Are statut de membru fără drept de vot în Consiliul Director.