Organizare

ADUNAREA GENERALA

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al ADI PCT, alcătuit din totalitatea membrilor Asociaţiei. Cu excepţia Consiliului Judeţean Timiş, numărul reprezentanţilor membrilor va fi în proporţie cu populaţia, un reprezentant la 20.000 locuitori, dar nu mai puţin de un reprezentant de fiecare membru.

Denumire unitate administrativ teritorială Număr reprezentanţi
Municipiul Timişoara 15
Judeţul Timiş 1
Comuna Dumbrăviţa 1
Comuna Ghiroda 1
Comuna Moşniţa Nouă 1
Comuna Giroc 1
Comuna Şag 1
Comuna Sînmihaiu Român 1
Comuna Săcălaz 1
Comuna Dudeştii Noi 1
Comuna Remetea Mare 1
Comuna Bucovăţ 1
Comuna Giarmata 1
Comuna Becicherecu Mic 1
Comuna Orţişoara 1
Comuna Pişchia 1
Comuna Biled 1
Comuna Fibiș 1
Oraș Ciacova 1
Comuna Pădureni 1
Comuna Șandra 1

CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, compus din:

  • 1 reprezentant al Municipiului Timișoara – Primar- Președințele Asociației;
  • 1 reprezentant al Consiliului Județean Timiș – Președintele Consiliului Județean Timiș;
  • 1 reprezentant al orașelor membre: Ciacova;
  • 2 reprezentanți ai comunelor cu o populație mai mare de 7000 de locuitori: Dumbrăvița, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Moșnița Nouă, Săcălaz, Sînmihaiu Român;
  • 2 reprezentanți ai comunelor cu o populație mai mică de 7000 de locuitori: Becicherecu Mic, Biled, Bucovăț, Dudeștii Noi, Fibiș, Orțișoara, Pădureni, Pișchia, Remetea Mare, Șag, Șandra.

CENZORUL

Cenzorul asigură controlul financiar intern al ADI PCT şi este numit de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, pe o perioadă de 2 (doi) ani, cu posibilitatea prelungirii. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

DIRECTOR GENERAL

Art. 20. (1) Aparatul de specialitate va fi condus de un Director general, care asigură conducerea activității curente a Asociației în baza unui contract individual de muncă.