Organizare

ADUNAREA GENERALA

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al ADI PCT, alcătuit din totalitatea membrilor Asociaţiei. Cu excepţia Consiliului Judeţean Timiş, numărul reprezentanţilor membrilor va fi în proporţie cu populaţia, un reprezentant la 20.000 locuitori, dar nu mai puţin de un reprezentant de fiecare membru. Consiliul Judeţean Timiş va fi reprezentat de 1 persoană. În situaţia acceptării de noi membri în asociaţie, unităţile administrativ- teritoriale care au dobândit calitatea de membri asociaţi vor fi reprezentaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei în mod similar. Numărul total al reprezentaţilor în Adunarea Generală este, la momentul constituirii, de 30 de persoane, structurat dupa cum urmează:

Denumire unitate administrativ teritorială Număr reprezentanţi
Municipiul Timişoara 15
Judeţul Timiş 1
Comuna Dumbrăviţa 1
Comuna Ghiroda 1
Comuna Moşniţa Nouă 1
Comuna Giroc 1
Comuna Şag 1
Comuna Sînmihaiu Român 1
Comuna Săcălaz 1
Comuna Dudeştii Noi 1
Comuna Remetea Mare 1
Comuna Bucovăţ 1
Comuna Giarmata 1
Comuna Becicherecu Mic 1
Comuna Orţişoara 1
Comuna Pişchia 1

CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din Preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o perioadă de 2 ani. Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.

CENZORUL

Cenzorul asigură controlul financiar intern al ADI PCT şi este numit de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, pe o perioadă de 2 (doi) ani, cu posibilitatea prelungirii. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

DIRECTOR GENERAL

Art. 20. (1) Aparatul de specialitate va fi condus de un Director general, care asigură conducerea activității curente a Asociației în baza unui contract individual de muncă.