Timișoara

Zona Metropolitană

Zona Metropolitană Timișoara cuprinde municipiul Timișoara și 27 de comunități învecinate cu un total de 468.162 de locuitori. Suprafața ei se întinde pe 2439 km², formată prin asociere în baza unei convenții, stabilindu-se relații de cooperare economică, socială și culturală, de amenajare a teritoriului, echipare tehnico-edilitară și protecție a mediului, fiecare localitate păstrându-și autonomia.

Polul de Creștere Timișoara are în componența lui 19 membrii și reprezintă o forță economică și socială în Vestul țării prin potențialul său industrial, educațional, agricol, turistic și prin tradițiile care caracterizează această zonă.

468.162 de locuitori

Zona Metropolitană Timișoara are 468.162 locuitori din care majoritatea locuiesc în zona urbană. Populația zonei metropolitane reprezintă forță intelectuală și de muncă în toate domeniile industriale și agricole, motiv pentru care această zonă reprezintă un foarte important pol economic la nivel național.

timisoara-love-o-clock
timisoara-a-love-story

2439 km²

Zona Metropolitană Timișoara este caracterizata de diferite zone de relief: zone urbane cu densitate ridicată, centre rurale mici, câmpii și zone agricole fertile, dealuri, păduri, râuri…ceea ce fac din această regiune locul ideal pentru dezvoltarea oricărei industrii.

De ce Zona Metropolitană Timișoara?

Calitatea vieții

Bazinul demografic al Zonei Metropolitane Timișoara se bucură de o creștere constantă începând cu anul 2000. Această migrare internă a populației către zona de vest, generată de calitatea vieții, educație și oportunitățile de lucru au adus mai mult 90.000 de noi cetățeni în ultimii 10 ani în Timișoara și peste 230.000 în Zona Metropolitană. (sursa World Bank-Magnet Cities)

Oportunități de dezvoltare

Țimișoara este una din cele mai dinamice centre economice și comerciale din România, cu tradiție în comerț, transport, educație, comunicații și turism, fiind un oraș cu un standard de viață foarte ridicat. În prezent, Timișoara are un PIB/capita mai mult decât dublu față de media națională, conform Institutului Național de Statistică.